start-up

Serpreco t’ajuda a tirar endavant la teva Start-Up

En la darrera dècada i a causa de la crisi econòmica, l’esperit emprenedor no ha parat de créixer. L’impuls de les noves tecnologies ha fet que bona part dels emprenedors que decidíssim crear una nova empresa, ho féssim en forma de Start-Up. Muntades per persones expertes en el seu sector, les Start-Up es caracteritzen per tenir una important base tecnològica i buscar un creixement ràpid però, per altra banda, solen ser impulsades per emprenedors que desconeixen els riscos als quals s’enfronten.
start-up

 

Per què assegurar la meva Start-Up?

Davant aquest desconeixement, Serpreco ofereix una assegurança especial per a Start-Ups que ajuda que l’emprenedor es dediqui plenament al desenvolupament del negoci (implementar el pla de marketing, satisfer als clients, innovar…) sense haver de preocupar-se per la continuïtat d’aquest. Generalment, una Start-Up, requereix tenir cobertes les següents responsabilitats:

  • Responsabilitat civil professional: Et cobreix davant els teus clients per possible error o negligència en l’assessorament o prestació de serveis a tercers pels quals la teva empresa té atribucions.
  • Responsabilitat civil general: T’ajuda davant reclamacions per danys causats a tercers pel desenvolupament de la teva activitat.
  • Responsabilitat civil de producte: Protegeix de reclamacions per danys causats a tercers a conseqüència d’un error o defecte del producte comercialitzat.
  • Responsabilitat civil per atac de virus: Tindràs cobertura davant de reclamacions de tercers en cas de danys produïts per algun virus a través dels teus sistemes o programes informàtics. Aquesta situació pot donar-se fins i tot tenint al dia els teus programes de detecció i prevenció de virus.

 

Tarifa plana!

A més de cobrir totes aquestes responsabilitats, Serpreco també ofereix protecció davant possibles sancions per l’incompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) envers tercers (si aquest incompliment és involuntari) i davant possibles reclamacions per difamació, omissions enganyoses o actes que generin menyscabament en el crèdit d’un tercer entre altres.

Responsabilitat civilTenir les espatlles ben cobertes davant possibles sancions és fonamental per assegurar el finançament i, en conseqüència, la supervivència d’una Start-Up. Les dades són clares; del 92% dels projectes iniciats que es desenvolupen, tan sols un 8% es consolida com a una Start-Up global. No només això, sinó que 28% de Start-Ups creades no superen l’any de vida, el 58% duren entre 1 i 3 anys, l’11% ho fan entre 3 i 5 i només el 2% té una vida de més de 5 anys. Així doncs, només 1 cada 10 Start-Ups supera els 3 anys de vida.

Malgrat que els números són rellevants, obrir una Start-Up costa molts diners i una de les partides on els emprenedors acostumem a minimitzar costos és en la contractació de les assegurances. Per tant, es tendeix a contractar la tarifa més bàsica, per “quedar coberts” en l’exercici de la nostra activitat però això comporta que qualsevol interrupció de l’activitat per causes alienes a nosaltres suposi una despesa de diners que ens pot arribar a costar la viabilitat del negoci.

Davant aquesta situació, Serpreco ofereix assessorament i et dóna un cop de mà en els inicis, amb una tarifa plana durant els 3 primers anys que s’adapta a les necessitats del teu negoci per tal que tinguis cobertes totes les seves responsabilitats i no haver-te de preocupar-te ni de possibles imprevistos econòmics, ni del finançament de la teva l’assegurança.

T’oferim tranquil·litat per assegurar el teu nou projecte, acompanyant-te des de l’inici per tal que desenvolupis la TEVA IDEA, amb la NOSTRA PROTECCIÓ.

 

Més informació:

[pdf-embedder url=”https://blog.serpreco.com/cat/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/Serpreco-Start-up_CAT-baixa_20170424.pdf” title=”Serpreco-Start up_CAT-baixa_20170424″]