El rol directiu a l’empresa

Tota empresa necessita que els seus directius, directives i alts càrrecs prenguin les decisions més adients pel correcte funcionament de l’entitat. Ells i elles són els encarregats i encarregades de guiar l’equip humà i coordinar les tasques i les funcions a desenvolupar, entre d’altres. Per aconseguir-ho, contrauen un poder de decisió que els hi pot arribar a perjudicar.

Segons l’enciclopèdia catalana, un rol és un “model de comportament que, en una societat determinada, hom espera d’una persona amb relació al seu estatus”. Traslladat a una empresa, el rol del directiu o la directiva ha de contribuir a millorar l’organització, potenciar les eines disponibles i lluitar pel correcte funcionament de l’empresa, entre d’altres.

Una mala decisió estratègica pot perjudicar greument l’empresa i als D&O

En el desenvolupament dels rols directius, la cultura i els valors de l’empresa també desenvolupen un paper important, ja que influeixen en la implicació de tot l’equip humà de l’organització. Tanmateix, en el cas d’una decisió errònia o una actuació culposa, els/les alts càrrecs i els directius i directives poden rebre una demanda que afecti el seu patrimoni personal, havent de fer front a una indemnització que sovint és molt elevada. De la mateixa manera, es pot veure afectat el patrimoni social de l’empresa per reclamacions derivades d’una actuació culposa de l’òrgan d’administració.

Com em puc protegir?

Prendre decisions comporta responsabilitats. Una mala decisió durant la gestió d’un projecte, la falta de supervisió o la pèrdua d’accionistes són algunes de les causes per les quals un directiu o una directiva pot rebre una demanda. Això, en molts casos, pot ser inevitable, però una assegurança D&O pot garantir la responsabilitat personal de les persones directives. D’aquesta manera, s’evita incórrer en els importants costos reputacionals associats a demandes de responsabilitat. 

Assegurança d’alts càrrecs i directius

Contractar una assegurança D&O aporta seguretat i tranquil·litat per qualsevol directiu i alt càrrec. A Serpreco, corredoria d’assegurances del Grup La Mútua dels Enginyers, oferim una assegurança d’alts càrrecs i directius en modalitat individual o corporativa que defensa els interessos professionals i protegeix el patrimoni personal i social. Cobrim la RC dels administradors, administradores i alts càrrecs, la inhabilitació professional, la responsabilitat concursal, les despeses de constitució d’aval concursal, les sancions administratives o les fiances civils i les despeses de constitució de fiances penals, entre d’altres. Si vols més informació, no dubtis en posar-te en contacte amb els nostres assessors i assessores i t’atendrem sense cap mena de compromís