Què fer davant la mort d’un familiar?: gestions legals i administratives

La cultura occidental tracta el tema de la mort com a tabú o, si més no, com a una cosa negativa, el que implica molta desinformació en relació als tràmits imprescindibles a realitzar després de la defunció d’un familiar proper. Les morts per coronavirus SARS-CoV-2, a dia d’avui, superen la xifra de 23.000 a tot l’Estat espanyol.

Davant d’aquesta situació, amb la següent informació pretenem donar resposta a les incerteses que us puguin suscitar les gestions legals i administratives pertinents:

  • Certificat de defunció: obtenir-lo és imprescindible per a poder registrar la mort d’una persona al Registre Civil. Aquest certificat és emès pel metge i entregat als familiars per la funerària.
  • Inscripció de la defunció al Registre Civil: aquesta inscripció ha de ser al Registre Civil del municipi on el difunt estigués empadronat durant les primeres 24h de la defunció. Cal entregar el certificat mèdic de defunció.
  • Llicència per a l’enterrament o la cremació: un dia després de la mort, el Registre Civil expedirà aquest document i podrem procedir amb l’enterrament o cremació del nostre familiar.
  • Certificació d’últimes voluntats: imprescindible per saber si existeix o no testament. Es pot sol·licitar al Ministeri de Justícia lliurant una còpia del certificat de defunció passats 15 dies hàbils de la mateixa.
  • Certificat d’assegurances: amb aquest document podem saber si el difunt comptava amb una assegurança de vida i qui són els beneficiaris. Se sol·licita al Registre de Contractes d’Assegurances creat pel Ministeri de Justícia passats 15 dies a partir de la defunció.
  • Declaració d’hereus o testament: si en el certificat d’últimes voluntats comprovem que no hi ha testament i som un familiar directe, podem anar a la notaria i sol·licitar la declaració d’hereus.
  • Acceptació i partició de l’herència: és el pas previ perquè els béns passin als hereus i legataris. L’escriptura d’acceptació i partició es tramita amb un notari.
  • Impostos: a l’acceptar l’herència cal liquidar l’impost de successions (és diferent en funció de la Comunitat Autònoma del difunt). Addicionalment, si rebem algun immoble a l’herència també haurem d’abonar el corresponent impost de la plusvàlua municipal, és a dir, l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. El termini màxim per fer front a aquests impostos és de sis mesos des de la data de la defunció.
  • Canvi de titularitat dels béns: es porta a terme al Registre de la Propietat per inscriure els béns del nou propietari.

Alguns dels tràmits i gestions indicades anteriorment ens les podem estalviar si el familiar que ha mort tenia contractada una assegurança de decessos. El Grup La Mútua dels Enginyers resta a la vostra disposició per informar-vos de les millors opcions asseguradores per cobrir el risc de defunció i acompanyar-vos durant tot el procés de gestió.

A través d’aquest vídeo, Silvia Maymó, de Serpreco, la corredoria de La Mútua dels Enginyers, dona més detalls sobre l’assegurança de decessos.

Assegurança de Decessos

Quin paper té l'#assegurança de #decessos ara que la #Covid19 afecta arreu del món? No pateixis si tens dubtes, en el següent vídeo, Silvia Maymó de Serpreco, corredoria de #LaMútuadelsEnginyers explica tot el que necessites saber al respecte. #assegurancesètiques—¿Qué papel tiene el #seguro de #decesos ahora que el Covid-19 afecta todo el mundo? No te preocupes si tienes dudas, en el siguiente vídeo Silvia Maymó de Serpreco, correduría de #LaMutuadelosIngenieros explica todo lo que necesitas saber al respecto. #seguroséticos

Gepostet von La Mútua dels Enginyers am Montag, 27. April 2020