Per què hauries d’incorporar la retribució flexible a la teva empresa?

Els plans de retribució flexible poden comportar grans beneficis per a l’empresa i, sobretot, pels seus treballadors. No obstant això, aquest tipus de retribució resulta encara molt desconeguda en el món laboral. A Espanya, el 72% de les pimes no ha implementat cap pla d’aquest tipus, i l’any 2016, només un 6% dels treballadors gaudien d’aquesta opció, segons la companyia de serveis infraestructurals Sodexo, i segons el diari econòmic Cinco Días.

La retribució flexible és una opció que els treballadors i treballadores cobrin el seu sou de diferents maneres. Aquests plans permeten als empleats/des destinar fins a un 30% del seu sou brut anual a serveis quotidians, és a dir, a serveis que necessitarien de totes maneres, com ara la guarderia o el transport públic, per exemple. El principal benefici que comporta la retribució flexible és que es fa sobre productes o serveis que gaudeixen de grans avantatges fiscals o descomptes en els preus. Els treballadors queden exemptes de pagar l’IRPF (dintre dels límits establerts en la Llei de IRPF) d’aquests serveis i, a més, el seu salari net es veu incrementat. Finalment, gràcies a la retribució flexible, els treballadors/es gaudeixen d’una millor conciliació entre la vida laboral i familiar.

Principals avantatges de la retribució flexible per als treballadors/es

El principal benefici de la retribució flexible és que els treballadors i treballadores paguen amb el seu sou uns serveis que tenen un impacte positiu en el seu dia a dia.

Els plans de retribució flexible presenten moltes avantatges, com ara que són personalitzables, i cada treballador escull els productes o serveis que millor s’adapten a les seves necessitats particulars (a partir dels serveis seleccionats pel departament de RRHH). A més, són plans voluntaris; poden triar si adherir-se a aquests plans o no.

Alguns exemples de serveis i productes als quals poden optar a través de la retribució flexible són els vals restaurant, de manera que els empleats s’estalvien el fet de cuinar i fer-se el dinar cada dia, així com gaudir de dinars o sopar a restaurants; els xecs guarderia, per a treballadors amb fills fins a 3 anys, i que s’estalvien pagar els impostos d’aquest servei. També es poden contractar assegurances mèdiques, targetes de transport públic, formació relacionada amb el sector de l’empresa… i un llarg etcètera.

Tal i com s’ha comentat anteriorment, els treballadors destinen fins a un 30% del seu salari brut anual a serveis i/o productes que utilitzarien de totes maneres. En pagar aquests serveis a través del seu salari, i gràcies a que l’empresa negocia els preus d’aquests serveis de manera col·lectiva, els treballadors/es paguen menys per aquests, s’estalvien l’IRPF i incrementen el seu salari net. A més, a l’hora de fer la declaració de la renta, el salari base sobre el qual tributar serà menor.

Principals avantatges de la retribució flexible per a l’empresa

La retribució flexible no només presenta avantatges per als treballadors, sinó que les empreses també obtenen importants beneficis per aquests plans.

Una d’aquestes avantatges és que els treballadors es senten més motivats perquè veuen que l’empresa es preocupa d’oferir-los serveis i productes que els millorin la qualitat de vida, de manera que són més productius i més eficients. A més, en oferir aquest tipus de retribució, l’empresa fidelitza els seus treballadors; és una manera per l’empresa de ser competitiva a l’hora d’atraure i, sobretot, retenir el talent.

Una altra avantatge és que a les empreses no els suposa cap cost (o es tracta d’un cost assumible). Tampoc incrementa l’import de les cotitzacions a la Seguretat Social; el 100% de la contractació d’aquest servei és una despesa a l’impost de societats.

No obstant, és cert que l’empresa ha de saber explicar molt bé als treballadors i treballadores en que consisteix exactament la retribució flexible, i assegurar-se que tothom ho entén, per evitar que hi hagi mal entesos.

Serpreco, la corredoria del Grup La Mútua dels Enginyers, ofereix una plataforma de retribució flexible que permet, a través d’un programari de disseny personalitzat, que les empreses o els seus empleats triïn els serveis i productes als quals destinar una part del seu salari.