L’assegurança d’Eficiència Energètica de La Mútua dels Enginyers, clau en la reactivació de l’economia post Covid-19

La pandèmia provocada per la Covid-19 suposarà una crisi econòmica sense precedents a Espanya, que suposarà una caiguda total del PIB de 9,0-15,1% el 2020, segons dades del Banc d’Espanya. No obstant això, la mobilització d’inversió privada a través de sectors amb major potencial per a reactivar l’economia a curt termini pot pal·liar les conseqüències econòmiques d’aquesta futura crisi.

El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC) estima que la transició energètica suposarà uns 240 mil M€ d’inversió en la pròxima dècada d’acord amb el PNIEC. Al seu torn, el Reial Decret 23/2020, de 23 de juny introdueix mesures per impulsar les energies renovables i afavorir la reactivació econòmica; com, per exemple, la possibilitat d’introduir sistemes d’acreditació d’estalvi energètic, com el Certificat d’estalvi energètic (CAE).

Així doncs, totes les dades demostren que les empreses de serveis energètics (ESEs) tenen un paper fonamental en la reactivació de l’economia post Covid-19. Ara bé, una de les problemàtiques en aquest sentit és que, segons l’observatori ANESE 2018, el 95% de les ESEs són pimes i el 83% de les quals, de mida petita. Així mateix, el 60% facturen menys de 2,5 milions d’euros anuals i només un 20% facturen més de 10 milions d’euros a l’any. Per tant, estem davant d’un col·lectiu de certa vulnerabilitat econòmica, que pot patir un impacte de moderat a significatiu en els seus comptes de resultats.

A més, per a moltes d’aquestes empreses, la situació actual provocada per la pandèmia de la Covid-19 suposa un cop, i la falta de liquiditat farà que la continuïtat de moltes d’aquestes empreses estigui a la corda fluixa.

Nova assegurança d’Eficiència Energètica d’Espanya

La Mútua dels Enginyers, a través de la corredoria Serpreco, seguint amb el seu compromís amb l’eficiència energètica i el desenvolupament sostenible, ha desenvolupat un producte pioner i exclusiu conjuntament amb els líders mundials de reassegurança i mediació: l’assegurança d’Eficiència Energètica.

Amb aquesta assegurança es garanteix el compliment de l’estalvi energètic promès per l’empresa de serveis energètics. La cobertura bàsica inclou tot risc de danys materials per a la maquinària instal·lada per a aconseguir els estalvis energètics i el asset perfomance, garantint els rendiments promesos per l’instal·lador no generats. D’aquesta manera, el client té la seguretat i la confiança que el projecte arribarà a bon port, encara que succeeixi algun error en el càlcul de l’estalvi o algun accident en la maquinària durant la implementació.

Favorable al finançament

A més de la garantia d’execució, l’assegurança d’Eficiència Energètica afavoreix el finançament, ja que, amb un contracte garantit, el finançador té la tranquil·litat que no tindrà insolvències econòmiques amb el valor afegit de poder finançar en condicions més favorables un projecte que tingui risc de no arribar a bon fi.

Les empreses instal·ladores que aporten garanties econòmiques al seu projecte, veuen augmentada la seva reputació i prestigi, facilitant la possibilitat d’aconseguir noves contractacions, a més de refermar la solvència de l’empresa millorant la seva valoració i disminuint el risc d’insolvència.

L’assegurança d’Eficiència Energètica ajuda a mesurar la professionalitat de les empreses de serveis energètics, ja que aquesta no només es mesura pels aspectes tècnics de les solucions energètiques o per marges econòmics ajustats, sinó que també es té en compte la capacitat d’una correcta gestió en la gerència de riscos. Entre ells, els riscos financers, als quals l’assegurança d’Eficiència Energètica contribueix de forma determinant.