Davant d’un accident no val qualsevol assegurança de responsabilitat civil

El passat dimarts 14 de gener, a tres quarts menys cinc de set, es va produir una explosió en una planta petroquímica, pertanyent a l’empresa Indústries Químiques de l’Òxid d’Etilè (IQOXE), situada a La Canonja (Tarragona). L’explosió és considerada la més greu dels últims deu anys, ja que ha provocat tres morts i set ferits en diferents estats de gravetat, a més d’una gran columna de fum visible a desenes de quilòmetres de distància.

Les causes de l’explosió encara són desconegudes i s’estan investigant. Protecció Civil, d’una banda, acusa l’empresa IQOXE de no seguir els protocols d’informació, fet que ha endarrerit les avaluacions de riscos. No obstant això, l’empresa ha destacat en un comunicat que van mostrar “màxima col·laboració” amb els cossos de seguretat i els bombers, coordinats en tot moment, i que es van seguir els protocols. Tant l’empresa com la Generalitat, per separat, han iniciat investigacions per determinar les causes i conseqüències de l’explosió.

Imatge de càmera tèrmica de drone de la zona incendiada. Font: Mossos

Per què l’òxid d’etilè és tan perillós?

L’empresa petroquímica produïa en grans quantitats anuals (uns 140.000 Tm) un gas altament inflamable, conegut com a òxid d’etilè, el vapor del qual resulta explosiu quan es barreja amb aire.

El gas fabricat és utilitzat per a la fabricació de plàstics i polímers. IQOXE fabricava glicol (anticongelant per a vehicles) i altres productes de polímer PET (un plàstic utilitzat en envasos).

L’òxid d’etilè, en una escala de riscos de 0 a 4 (essent 4 el màxim), suposa un 2 de risc per a la salut, 3 de reactivitat i 4 d’inflamabilitat. Entrar en contacte directe amb aquest producte pot produir irritacions i problemes en el sistema nerviós.

Quines responsabilitats es poden demanar?

Tant les empreses com els professionals que es dediquen a aquest tipus d’activitats han de tenir present les possibles responsabilitats que comporten tant la seva feina com les seves activitats i el sector on les desenvolupen.

Inicialment s’ha apuntat que el causant de l’explosió i dels danys, en aquest cas, l’empresa IQOXE presumptament, hauria de fer-se càrrec dels danys provocats per l’explosió, de l’incendi i les reclamacions, així com de l’impacte i reclamació mediambiental, ja que es tracta d’una empresa química.

Però no serà fins que es faci l’estudi i l’anàlisi de l’incident que es valorarà el motiu, causes i responsabilitats dels diferents actors intervinents. Per tant no és descartable que altres professionals* puguin tenir certa responsabilitat solidària o subsidiària pels fets ocorreguts.

* Tant empreses, com professionals tècnics que van dissenyar la planta, el reactor que ha explotat o el tanc que conté el diòxid d’etilè, o responsables de coordinació de seguretat i salut, administradors de l’empresa per vetllar pel bon funcionament i compliments normatius, etc...

Monitors d’aigua instal·lats pels bombers que refrigeren el tanc. Font: Bombers

La importància de comptar amb una cobertura asseguradora

La situació que ha patit IQOXE pot comportar per a l’empresa i els professionals haver de respondre pels danys causats a tercers amb imports elevats. Per aquest motiu, és important comptar amb una assegurança a mida i amb capitals adequats al risc, l’activitat i la professió que es desenvolupen.

En aquest cas i davant de totes les possibles reclamacions, l’empresa i els professionals responen amb el seu patrimoni, el que fa necessari disposar d’un bon assessorament en el moment de contractar fórmules de transferència de risc. Aquestes han de contemplar des de l’assegurança de la mateixa planta, com les de responsabilitats civils d’explotació per l’activitat, la RC Mediambiental com emissor de contaminants, la RC Professional pels tècnics o la RC Directius i Alts càrrecs que han de vetllar pel bon funcionant de l’empresa.

Tan important és conèixer les diferents solucions i cobertures asseguradores com disposar del capital adequat per poder fer front a les reclamacions.

El Grup La Mútua dels Enginyers disposa de la Divisió d’Empreses i Col·lectius de la seva corredoria d’assegurances, especialitzada en assessorament a empreses i professionals per buscar fórmules de transferència de risc que vetllin pel seu patrimoni en situacions desafortunades.