Comunitats de propietaris: és necessari contractar una assegurança?

Les darreres dades de l’informe Estamos Seguros, elaborat per la patronal d’assegurances Unespa (2018), recullen que a les més de 840.000 comunitats de veïns assegurades a l’Estat espanyol, aquell any hi van haver gairebé 1,2 milions de contratemps.

Quina assegurança escollir?

A l’hora de valorar el risc de les comunitats de veïns cal tenir en compte, més que l’antiguitat de l’edifici,  els seus possibles riscos imprevistos, ja que els danys més freqüents equivalen als produïts per l’aigua –filtracions, embussaments i pluges torrencials-, que coincideixen també amb els més cars: es produeix un dany cada 43 segons amb un cost diari de 645.000 euros. Altres danys importants són els causats per fenòmens atmosfèrics, el trencament de vidres, la responsabilitat civil i els incendis.

Per tant, cada comunitat ha de valorar, amb l’ajuda d’experts, el capital que es cobrirà amb l’assegurança de cada cobertura, per no caure en la infravaloració en el cas de declarar-se un sinistre (infrassegurança). Aquest fet és important que es mantingui actualitzat i sigui revisat anualment, valorant l’estat de l’edifici, el valor dels seus bens comunitaris i els possibles canvis en la pòlissa.

És obligatòria?

La contractació d’una assegurança per part de les comunitats de propietaris no és obligatòria a Espanya, únicament han legislat en aquesta matèria les comunitats autònomes de Madrid, València i Catalunya. Ara bé, són molts els experts immobiliaris que recomanen la contractació d’una pòlissa multirisc pels avantatges que genera davant de possibles incidents en edificis d’habitatges i locals.

Des de Serpreco, la corredoria de La Mútua dels Enginyers,  s’ofereix una assegurança multirisc per als edifici o propietats d’una comunitat de propietaris. Aquest assegurança dona resposta personalitzada i cobreix les necessitats asseguradores. D’aquesta manera, les comunitat de veïns aconsegueixen assegurar la propietat amb les garanties més bàsiques o les més completes, depenent del que s’acordi.

Les Garanties Bàsiques com incendi, responsabilitat civil, defensa i fiances  o robatori, entre d’altres, i les Garanties Optatives com són de danys causats per aigües comunitàries, el furt o accidents personals, les podeu consultar en aquest enllaç.