comunitat de propietaris

Comunitat de propietaris: una assegurança no sempre obligatòria, però recomanable

La contractació d’una assegurança per part de les comunitats de propietaris no és obligatòria a Espanya. Únicament han legislat en aquesta matèria les comunitats autònomes de Madrid, València i Catalunya. Per aquest motiu, en molts edificis existeixin encara dubtes sobre la necessitat o no de disposar d’una pòlissa de riscos. I més, quan el que sí que és habitual és que els propietaris dels habitatges i locals disposin d’una assegurança sobre el seu continent i contingut, i es preguntin fins a quin punt una nova pòlissa no suposa duplicar les cobertures.

asseguarça comunitat de propietaris

Però malgrat aquests dubtes i de no ser d’obligat compliment, són molts els experts immobiliaris que recomanen la contractació d’una pòlissa multirisc pels avantatges que genera davant de possibles incidents en edificis d’habitatges i locals, entre altres coses perquè poden sorgir problemes derivats d’una mala edificació o d’incidents catastròfics –danys per vent, gelades, la gota freda-. I, per tant, són moltes les comunitats de propietaris que, malgrat no estar obligades per una llei autonòmica, sí que acaben contractant per acord de la junta general de veïns una pòlissa d’aquestes característiques.

Les cobertures

Els aspectes més importants que ha de cobrir una assegurança d’una comunitat de propietaris són els incendis, explosions, danys per aigua –filtracions, embussaments, pluges torrencials-, control de plagues i la responsabilitat civil per danys a tercers derivada dels mateixos o d’altres incidents –per exemple, els possibles danys ocasionats a un vianant o a un vehicle aparcat al carrer pel despreniment d’una llosa de la façana-. També cal contemplar la protecció jurídica, un aspecte que no totes les pòlisses que actualment estan en el mercat la cobreixen adequadament. És de summa importància tenir en compte aquests aspectes posat que van molt lligats amb l’activació, de donar-se el cas, de la cobertura de responsabilitat civil, ja que és habitual que un dany a tercers acabi amb l’obertura d’un litigi judicial, els tràmits del qual i costos hauran de desemborsar-se.

En cada cas, els veïns, amb ajuda dels experts, han de valorar amb exactitud el capital que es cobrirà amb l’assegurança de cada cobertura, per no caure en la infravaloració en cas de declarar-se un sinistre. És important que les comunitats revisin anualment el capital que tenen assegurat per anar actualitzant l’assegurança en funció de l’antiguitat de l’habitatge, per exemple.

“Es detecta que el dany causat per l’aigua és el principal contratemps pel qual es sol·licita l’activació de la pòlissa d’assegurança.”

Segons l’informe Estamos Seguros que el·labora la patronal Unespa, a Espanya, el 2016, eren 819.411 les comunitats de propietaris que disposaven d’una pòlissa multirisc, i es van produir una mica menys de 740.000 incidents. O el que és el mateix, un cada 43 segons, segons el citat informe. Amb les dades d’Unespa –elaborats amb ICEA i de la Comptabilitat Regional d’Espanya- es detecta que el dany causat per l’aigua és el principal contratemps pel qual sol·liciten l’activació de la pòlissa d’assegurança. La segona causa correspon als fenòmens atmosfèrics i la tercera, al trencament de vidres.

Respecte a la responsabilitat civil, el 2016 es van registrar gairebé 72.000 incidències.

Cal destacar que Catalunya va ser la comunitat autònoma on les asseguradores van haver de desemborsar més capital per a pal·liar els danys ocasionats en les comunitats de propietaris. En concret, 90 milions d’euros, contra els 73 milions gastats a Madrid.

Són els propietaris els qui, en la junta de la comunitat, han de decidir si hi ha l’opció d’utilitzar franquícies en alguns dels riscos coberts. Cal un acord com més unànime millor perquè, en cas d’haver de cobrir la reparació de desperfectes, les bestretes corresponents es puguin aprovar a la junta sense problemes, i no calgui modificar els pressupostos elaborats per l’administració de la comunitat. També és important verificar que la companyia d’assegurances inclogui una clàusula de bonificació per no sinistralitat.

“Les reclamacions per impagament de les despeses de la comunitat és una cobertura clau per a garantir el manteniment de determinades comunitats de veïns.”

Altres prestacions

Les asseguradores han incorporat un altre tipus de cobertura, en l’àmbit dels serveis, per fer més atractiva la contractació de les pòlisses multirisc en aquelles comunitats autònomes que no són obligatòries. També els hi serveix per ser més competitives en les quals cal disposar d’aquestes pòlisses per norma. Així, s’inclouen prestacions –dins de la cobertura jurídica de la pòlissa- com les reclamacions per impagament de les despeses de la comunitat, una cobertura que és clau per garantir el manteniment de determinades comunitats de veïns. La innovació per aconseguir clients és tal que hi ha operadors que fins i tot, ofereixen un servei d’assistència mèdica telefònica les 24 hores.

És important revisar també quines cobertures inclourà l’assegurança en aquells immobles que disposen de zones d’accés comunitari, com ara piscines, pàrquings o jardins. En aquests casos, cal regular quins serveis cobrirà l’assegurança per garantir el manteniment d’aquestes instal·lacions, evitar la seva deterioració i garantir el seu bon ús.

Un altre àmbit a tenir en compte és l’existència de pàrquing a l’interior de la finca i per a ús dels seus veïns. La comunitat de propietaris ha de decidir si inclou aquest espai a l’assegurança i com gestiona la possible existència de places de pàrquing de lloguer a tercers.

 

Protegeix la teva comunitat amb Serpreco

A Serpreco sabem que sentir-se tranquil i protegit és el mes important. Per això, el nostre equip de professionals ofereix serveis de corredoria d’assegurances mitjançant acords preferencials amb les millors companyies asseguradores del mercat per a donar una cobertura de riscos 100% integral a la seva comunitat de veïns.

 

Més informació: